Нашите услуги

Управление на портфейл

PARTNERS INVESTMENTS има разрешение от Националната банка на Словакия да предоставя няколко инвестиционни услуги. Най-важната от тях е УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ. PARTNERS INVESTMENTS е разработило за своите услуги за управление на портфейла инвестиционни стратегии, които произтичат от експертни пазарни анализи. Всички тези стратегии се управляват от PARTNERS INVESTMENTS за неговите клиенти, докато има договор. Той следи дали ETF в портфейлите се представят според желанията, отговарят ли на рисковия профил на конкретната стратегия и дали пазарът предлага по-качествена алтернатива. PARTNERS INVESTMENT има пълна свобода на действие относно състава на всяка стратегия.

Клиентите имат достъп както до своите инвестиции, така и до финансови отчети за срока на договорите си. Те получават информация за своите портфейли, състоянието на техните средства и всички покупки и продажби на ценни книжа в техните портфейли.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ включва следните видове договори:

A

Еднократна инвестиция

Този вид инвестиции е предназначен за клиенти, които искат да инвестират средства еднократно. Размерът на минималната инвестиция е 5000 € Препоръчителният минимален срок на държане е 5 години.

Когато се изготвят стратегии за еднократни инвестиции, целта е да се състави портфейл, чиято стойност няма да се колебае твърде много, като предпазва инвеститорите (доколкото е възможно) от еднократна инвестиция в подчертано неподходящо време. Данните показват, че дори такива стратегии, динамично съставени от специални инструменти, постигат по-ниско излагане на риск от глобални акции или облигационни портфейли например.

Налични са седем различни инвестиционни стратегии за еднократни инвестиции със следното разпределение на активите. При по-консервативните стратегии в портфейла преобладават облигации. Колкото по-динамична е стратегията, толкова по-голям е дялът на акциите.


АкцииОблигации
Консервативни ESG 20%80%
Балансирани ESG60%40%
Динамична ESG100%0%
B

Редовни инвестиции

Тези видове инвестиции са предназначени за клиенти, които инвестират редовно всеки месец и могат да внесат по-голяма сума пари в началото. Те могат също така да изберат понякога да правят изключително високи вноски, предоставени през срока на договора. При сключване на договор се задава целева сума, която е общата очаквана сума на всички депозити на клиента. Ако целта е достигната, договорът трябва да бъде изменен, за да се определи нова, по-висока целева сума, така че клиентът да може да продължи да инвестира. Минималната редовно депозирана месечна сума е 30 €. Минималната целева сума е 1800 €. Препоръчителният минимален срок на държане е 5 години.

Инвестициите с регулярни вноски могат да бъдат по-смели, тъй като по този начин се намалява риска клиента да стартира в неподходящо време, тъй като инвестициите се правят редовно – на месечна база. Ето защо по-рисковите акции с малка капитализация се включват в консервативни, балансирани и динамични стратегии, които включват редовно инвестиране, за разлика от еднократните, с леко увеличение на процента на акциите. 

Има осем различни инвестиционни стратегии за редовни инвестиции със следното разпределение на активите. При по-консервативните стратегии в портфейла преобладават облигации. Колкото по-динамична е стратегията, толкова по-голям е дялът на акциите.


Акции
Облигации
Консервативни ESG 20%80%
Балансирани ESG60%40%
Динамична ESG100%0%
Акции
Недвижими имоти
Недвижими имоти0%
100%Защо да инвестирате с PARTNERS INVESTMENTS?
1

Ние защитаваме спестяванията и намаляваме рисковете, като се грижим за инвестиционните портфейли на клиентите като за наши собствени. Инвестираме в най-добрите световни ETF, внимателно диверсифицирани. Средствата на нашите клиенти са разпределени в най-успешните управляващи компании по света и в различни региони, за да балансират колебанията на пазара.

2

Ние сме специалисти в областта на финансите, благодарение на солидния опит и широката мрежа от финансови експерти в цялата страна.

3

Всеки може да се обърне към нас. Ние предоставяме специализирани инвестиционни услуги, независимо от финансовите възможности на клиентите. Ние информираме редовно нашите клиентите относно състоянието на техните финансови портфейли и те могат да се свържат с нас по всяко време.

4

Гордеем се с нашата прозрачност, с онлайн достъп, който дава на клиентите незабавен поглед върху инвестираните от тях средства. Те могат да изтеглят парите си по всяко време без неустойки.

5

Ние се адаптираме към нашите клиенти. Инвестиционните стратегии са съобразени с възможностите и очакванията на нашите клиенти. Заедно с тях ние избираме най-подходящите инвестиционни решения и се грижим за тях в дългосрочен план.

6

Поддържането на стандарта на живот на нашите клиенти им позволява да се наслаждават на безгрижен живот дори след като се пенсионират.

Разгледайте нашите продукти