Нашите продукти

PARTNERS INVESTMENTS се стреми да удовлетвори всички изисквания на своите клиенти, без да ги дискириминира, и затова разполага със стратегии, които позволяват да се състави персонален инвестиционен план за всеки клиент.

K

Консервативни стратегии

Консервативните инвестиционни стратегии са предназначени предимно за по-предпазливи инвеститори, които предпочитат спестяванията им да се увеличават с по-ниска степен на риск. Тези спестявания се инвестират предимно в ETF с корпоративни и държавни облигации, диверсифицирани в световен мащаб. Инвестирането в тези стратегии е подходяща алтернатива за инвеститори, които обмислят да запазят парите си депозирани за различна продължителност във времето, като минималният препоръчителен хоризонт е 5 години.

Как се разпределят активите при консервативните стратегии:Еднократна инвестиция
Редовни инвестиции
Консервативна ESG
Акции
20%20%
Облигации
80%80%
V

Балансирани стратегии

Балансираните инвестиционни стратегии да бъдат по-умерени са предназначени По- умерени и не много динамични инвеститори, които предпочитат спестяванията им да се увеличават с разумна степен на риск. Тези спестявания се инвестират приблизително поравно в ETF за акции и ETF за корпоративни и държавни облигации, диверсифицирани в световен мащаб. Инвестирането в балансирани стратегии е подходящ избор за инвеститори, които искат да държат парите си депозирани в средносрочни хоризонти, с препоръчителен минимален срок на държане десет години.

Една от нашите стратегии е тясно свързана, както с АДСИЦ и ETF за недвижими имоти, така и с директни капиталови инвестици.

Как се разпределят активите при балансираните стратегии:Еднократна инвест Редовни инвестиции
Балансирана ESGАкции
60%60%
Облигации40%40%
Недвижими имоти
Недвижими имоти

100%
E

Динамични ESG стратегии

Инвеститори, които желаят и могат да поемат повишен риск, за да търсят висока възвръщаемост. Те искат да постигнат целта си, като инвестират в социално отговорни компании, които не работят в спорни сектори. По отношение на насоката на инвестициите, те търсят широко диверсифицирани глобални стратегии, които вземат под внимание факторите ESG.

Тези стратегии са предназначени за клиенти, чийто инвестиционен хоризонт е най-малко 15 години.

Как се разпределят активите при динамични ESG стратегиите:Еднократна инвестиция
Редовни инвестиции
Динамична ESGАкции
100%100%
Облигации
0%0%
Видове инвестиции
1
Еднократна инвестиция

Този вид инвестиции е предназначен за клиенти, които искат да инвестират средства еднократно. Те работят с финансов специалист, за да изберат подходяща инвестиционна стратегия, която отговаря на техният индивидуален профил.

Размерът на минималната инвестиция е 5000 €.

2
Редовни инвестиции

Този вид инвестиции е предназначен за клиенти, които искат да инвестират регулярно всеки месец, като същевременно правят и извънредни депозити. При сключване на договор се задава целева сума, която може да бъде увеличена и продължена, след като целта бъде достигната. 

Минималната редовно депозирана месечна сума е 30 €. Минималната целева сума е 1800 €.